Strona główna1 » Polityka prywatności / RODO

Kategorie

Hity sklepowe

1
pRestige 100 Wentylator Domowy Ścienny

pRestige 100 Wentylator Domowy Ścienny83,85 zł brutto68,17 zł netto

aRid 100 Wentylator Domowy Sufitowy

aRid 100 Wentylator Domowy Sufitowy70,27 zł brutto57,13 zł netto

ARC 100 Wentylator Kanałowy

ARC 100 Wentylator Kanałowy47,38 zł brutto38,52 zł netto

aRn 200 Wentylator Przemysłowy Ścienny

aRn 200 Wentylator Przemysłowy Ścienny211,56 zł brutto172,00 zł netto

aRoK 200 Wentylator przemysłowy ścienny

aRoK 200 Wentylator przemysłowy ścienny467,22 zł brutto379,85 zł netto

aRd 100 Wentylator kanałowy promieniowy

aRd 100 Wentylator kanałowy promieniowy364,56 zł brutto296,39 zł netto

Nasada Kominowa Strażak z łożyskiem stRa 130

Nasada Kominowa Strażak z łożyskiem stRa 130258,69 zł brutto210,32 zł netto

Zawór zwrotny 100

Zawór zwrotny 1006,56 zł brutto5,33 zł netto

pRim 100 Wentylator Domowy Ścienny

pRim 100 Wentylator Domowy Ścienny51,59 zł brutto41,94 zł netto

PLANET ENERGY E100 nowy styl wentylacji

PLANET ENERGY E100 nowy styl wentylacji 31,40 zł brutto25,53 zł netto

Polityka prywatności / RODO

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do strony internetowej www.airroxy24.net, której operatorem jest ECOFAN z siedzibą w Aleksandrii Pierwszej (zwanych dalej: „stronami internetowymi”).

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików „cookies” używamy?

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych (RODO)

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest  ECOFAN, ul.Dolna 40, Aleksandria Pierwsza, 42-247 Konopiska

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych? 

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe: adres e-mail: biuro@airroxy24.net, adres pocztowy: ul.Dolna 40, Aleksandria Pierwsza, 42-247 Konopiska

Skąd mamy Twoje dane? 

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas składania zapytania ofertowego, osobistego kontaktu a także później, w związku z nawiązaniem współpracy lub zamówienia.  

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez ECOFAN?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do: 
•    umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, w tym dokonywania transakcji  sprzedaży produktów z naszej oferty, wysyłania ofert cenowych, pozyskiwania informacji jakich produktów potrzebujesz 
•    realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży; 
•    obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;  
•    obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz, kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług. 

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych  i rachunkowych. 

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ECOFAN którym jest:  
prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług, towarów lub usług bądź towarów osób trzecich; 

•    kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;  
•    zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu; 
•    obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi handlowej oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;  
•    organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział; 
•    windykacja należności;  
•    przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa). 

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:  

•    zapisywania danych, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych; 
•    organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział; 
•    umożliwienia kontaktu czy dostosowywania ofert i usług zgodnie z Twoją uprzednią aktywnością

Zgodę  na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody. 
 
Czy musisz podać nam swoje dane osobowe? 

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą  z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:  

•    adres e-mail, telefon oraz informacje o firmie i jej adresie (w przypadku firm). 

 Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć  z Tobą umowy. 

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np.  ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami  podanie Twoich danych jest dobrowolne. 
 
Jakie masz uprawnienia wobec firmy w zakresie przetwarzanych danych? 

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.  
Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy: 

•    w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 
•    w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez firmę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; 
•    w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 
•    w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres:  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych? 

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy: 

•    przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś, 
•    Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu. 

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?  

Twoje dane osobowe udostępniamy stronom oraz podmiotom wspierającym  nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych oraz firmom swiadczącym usługi kurierskie i pocztowe. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.  
 
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? 

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach: 

•    dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,  
•    wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,  
•    zapobiegania nadużyciom i oszustwom, 
•    statystycznych i archiwizacyjnych, 
•    maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy. 

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.  

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. 

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym ECOFAN zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? 

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu  o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.   

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa? 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania),  jednakże  nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać  na Twoją sytuację. 

09:56 2018-06-19

Przejdź do strony głównej
airRoxy
wyszukiwanie zaawansowane
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w publikacji oraz zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.